Kommenteeri

7 põhjust meeskkonnamängude läbiviimiseks

Miks siis on “team building” nii oluline?

Peamised põhjused, miks “team building” mistahes ettevõtte või asutuse personali seisukohalt niivõrd oluline on, on võimalik võtta kokku allolevas seitsmes punktis.  
1. SUHTLEMINE. See võib kõlada mõnevõrra ebaoluliselt, kuid omavahelise suhtlemise parandamine aitab töökoha sisekliimat oluliselt parandada. Ühisürituste kaudu töötajate omavahelisele suhtlemise täiustamine on väga oluline ka uute töötajate meeskonda sulandumisel!

2. KOOSTÖÖ. Mida paremat võiks ettevõtte juhtkond personali osas tahta kui tiimi, kelle meeskonnatöö sujub täiuslikult. Kuuldes kolleege rääkimas sellest, kuidas nad oma tööst aru saavad, võib aidata kõigil ühiseid eesmärke seada.

3. LOOVUS. Lähedase koostöö väljaarendamine suurendab ka loovust ja innovaatilisust. Kui töötajad tunnevad end teiste läheduses mugavalt, julgevad nad kindlasti loovamalt ja rohkem “väljaspool kasti” mõelda.

4. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Kaudselt on see seotud loovusega, sest heade lahenduste välja mõtlemine ja uudsete probleemide lahendamine eeldab kindlasti oskust uutmoodi mõelda. Seega võivad uudsed olukorrad olla heaks indikaatoriks selles osas, kas töötaja suudab talle pandud kohustusi täita.

5. MEESKKONNA VAIM. Juba sõna ise ütleb kõik - heas töökohas tunneb personal end tõepoolest ühtse meeskonnana. Juba vanasti teati, et “mitu pead on ikka mitu pead” - edukates kollektiivides saavad kõik osapooled kõiki usaldada.

6. VÕISTLEMINE. Kuigi meeskonna hea koostöö on kõige alus, peaks ettevõte soosima ka töötajate omavahelist võistlusmomenti. Seda muidugi piires, kus see ei hakka segama “team buildingu” raames ühtse meeskonna nimel tehtud tööd.

7. MOTIVATSIOON. Eelnevas punktis mainitud võistlusmoment on kindlasti üks motivatsiooni allikatest. Motiveeritud töötaja on usin töötaja, kes keskendub kindlasti rohkemate uute väärtuste loomisele.


Allikas: lauluväljak.ee

Lisa kommentaar

Email again: